Wat doet de ABC Milieugroep?

De ABC Milieugroep is een milieuwerkgroep die zich inzet voor het behoud en verbetering van de kwaliteit van de natuur en het milieu in de gemeente Baarle-Nassau en de dorpen Alphen en Riel. Wij willen dit doel bereiken door:

  • Het signaleren van ongewenste ontwikkelingen en het voeren van aangepaste acties daartegen
  • Het volgen van allerlei plannen die invloed hebben op onze directe woonomgeving
  • Het geven van voorlichting en verzorgen van publicaties in allerlei vormen
  • Het organiseren van (leden) bijeenkomsten
  • Het onderhouden van contacten met andere verenigingen en organisaties