Recente activiteiten

De afgelopen jaren zijn wij erg actief geweest op het dossier van de intensieve veehouderij. Wij hebben daartoe succesvolle procedures gevoerd tegen de bestemmingsplannen die een ongebreidelde groei van deze bedrijfstak die de leefomgeving vervuilt door grote emissies  van stank en ammoniak, de gezondheid van mens en dier bedreigt en het landschap ontsiert.

Naast de gevoerde juridische procedures hebben wij ingesproken in de gemeenteraad, artikelen gepubliceerd en onderhouden wij nauwe contacten met andere belangengroeperingen in onze omgeving.